Poistné riešenia pre farmárov

Úvod

„Pôda a plodiny sú hlavným výrobným prostriedkom každého pestovateľa a chovateľa na Slovensku, preto by malo byť prioritou si ho chrániť voči náhlym živlom komplexným poistným produktom“

Nakoľko sa špecializujeme na agrosektor, je u nás prirodzené sa zúčastňovať na poistných udalostiach osobne. Dohliadame a zaroveň koordinujeme celý priebeh obhliadky každej škody.